Hiszpania

Ciemne strony Hiszpanii

10 maja, 2023

Hiszpania jest piękna, pełna słońca, niesamowitych miejsc oraz pozytywnej energii. Kocham ten kraj, ale już dawno przestałam patrzeć na niego przez różowe okulary. Widok morza i palm nie przysłania mi oczu na problemy, z którymi zmaga się Hiszpania. Zawsze staram się przedstawiać obraz tego kraju zgodnie z rzeczywistością. Przeważnie dzielę się z wami zaletami życia w Hiszpanii, ponieważ widzę ich wiele. Jednak dzisiaj, dla odmiany, wymienię ciemniejsze strony tego kraju, o których również warto wiedzieć.

1. Bezrobocie

Wysoka stopa bezrobocia znajduje się na szczycie problemów, z którymi boryka się Hiszpania. Kryzys finansowy z 2008 roku przyczynił się do pogłębienia bezrobocia w tym kraju. Od tego czasu, w ciągu dwóch lat, bez pracy pozostało kilka milionów osób, a wskaźnik bezrobocia wynosił wówczas ponad 20% (dane z marca 2010 roku). Niestety sytuacja w tej kwestii nie została do końca rozwiązana.

Z badań wynika, że problem ten najbardziej dotyczy młodych ludzi. Wśród osób w wieku 18-25 lat, bez zatrudnienia pozostaje 29,5% (dane z marca 2023 roku).

Bezrobocie nie tylko źle wpływa na samych bezrobotnych, ale też na całe społeczeństwo i gospodarkę kraju. Osoby niepracujące mają ograniczone możliwości finansowe, a co za tym idzie, ograniczone możliwości konsumpcji. To z kolei prowadzi do spowolnienia gospodarczego.

2. Kryzys ekonomiczny

Hiszpania doświadczyła ciężkiego kryzysu ekonomicznego. Szczególnie krach na rynku nieruchomości, który miał miejsce w latach 2007-2008 negatywnie odbił się na Hiszpanii. Oddziałało to na trudną sytuację gospodarczą i finansową. Chociaż kraj zaczyna wychodzić z kryzysu, nadal musi radzić sobie z problemami, takimi jak wysoki poziom zadłużenia publicznego i prywatnego.

Wcześniej prosperujący sektor budowlany był jednym z najbardziej dotkniętych przez kryzys. Brak inwestycji i niemałe koszty kredytów bankowych, z powodu zbyt dużego długu państwa, przyczyniły się do zaprzestania prowadzenia budowy nowych mieszkań i infrastruktury. Ostatecznie, wiele firm budowlanych zbankrutowało, a bezrobotni pracownicy tej branży nie mogli znaleźć pracy.

Hiszpańska gospodarka w ostatnich latach zaczyna powoli podnosić się po upadku. Wdraża reformy, które mają na celu poprawę sytuacji gospodarczej kraju. Niestety nadal jest ona niezadowalająca. Utrudniają ją między innymi problemy polityczne w kraju. Hiszpanię czeka długa droga, aby powrócić do stanu sprzed kryzysu.

3. Korupcja

Choć wiele krajów ma problem z korupcją, Hiszpania znana jest z licznych skandali korupcyjnych wśród polityków i urzędników. Zagraża to wiarygodności rządu oraz wpływa na gospodarkę.

Korupcja w Hiszpanii jest mocno związana z zawiłą polityką kraju. Podłożem tej sytuacji jest nadmierna centralizacja władzy i decyzyjności, a także brak mechanizmów zapobiegających korupcji i nadużyciom.

Ma to również związek z kryzysem gospodarczym, który trwa od 2008 roku. Wysokie bezrobocie i recesja w tym kraju są powodem ograniczenia perspektyw ekonomicznych dla wielu osób. Na skutek tego, korupcja jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym.

Można powiedzieć, że hiszpańska administracja publiczna stała się synonimem korupcji. Politycy i urzędnicy często wykorzystują swoje stanowiska do własnej, prywatnej przewagi i korzyści. Mówi się także o skandalach związanych z funduszami publicznymi, w tym przypadkami oszustw budżetowych, nieprawidłowym zużytkowaniem środków publicznych oraz inwestycji, które nigdy nie zostały zrealizowane.

Korupcja w Hiszpanii dotyka zarówno polityków, sędziów, biznesmenów, jak i zwykłych obywateli. To problem, który przekłada się na codzienne życie Hiszpanów. Szacuje się, że rocznie korupcja kosztuje Hiszpanię około 90 miliardów euro, co stanowi około 8% PKB kraju. To ogromna kwota, którą z pewnością można by przeznaczyć np. na rozwój infrastruktury, edukacji, czy ochrony zdrowia.

4. Przemoc wobec kobiet (la violencia de género)

W Hiszpanii co roku tysiące kobiet pada ofiarą przemocy ze strony swoich partnerów lub byłych partnerów. Niestety nie brakuje tragicznych zakończeń. Według danych, w 2023 roku, 55 kobiet zostało zamordowanych w wyniku przemocy seksistowskiej.

W kraju działają organizacje pozarządowe, których zadaniem jest ochrona kobiet przed przemocą oraz udzielanie im pomocy. Istnieją bezpłatne linie telefoniczne oferujące wsparcie psychologiczne.

Piosenka Malo hiszpańskiej piosenkarki Bebe stanowi pewnego rodzaju protest przeciwko przemocy wobec kobiet.

Rząd hiszpański podejmuje również działania dążące do zwalczania tego zjawiska. Jednym z nich jest ustawa, która została uchwalona w 2004 roku. Dzięki niej, ofiary przemocy domowej mogą otrzymać ochronę policyjną, a cyberprzemoc lub przemoc ekonomiczna uznawane są za przestępstwa. Oprócz tego organizowane są kampanie społeczne, które mają na celu zwiększanie świadomości, jeśli chodzi o przemoc oraz edukację mieszkańców na temat równości płci.

Jednak mimo starań rządu i organizacji pozarządowych, la violencia de género wciąż stanowi problem w hiszpańskim społeczeństwie. Wiele kobiet nadal nie zgłasza przypadków przemocy, często z obawy przed reakcją swojego partnera lub ze względu na niską skuteczność systemu śledczego i sądowniczego.

WAŻNE!

016 to darmowy numer przeznaczony dla kobiet, które padły ofiarą przemocy seksistowskiej. Pełni on usługi 24 godziny na dobę w 52 językach. Pomocy można szukać również pod adresem e-mail: 016-online@igualdad.gob.es, na WhatsAppie pod numerem 600000016 oraz na czacie online na tej stronie.

Jeśli ktoś znajduje się w nagłej sytuacji, może także zadzwonić pod numer 112,091 lub 062. Dostępna jest również aplikacja Alertcops, która wysyła powiadomienie z naszą lokalizacją do organów ścigania.

5. Problem separatystyczny

W ostatnim czasie temat separatyzmu w Hiszpanii stał się coraz bardziej widoczny. W Katalonii odbyło się kilka nielegalnych referendów dotyczących niepodległości. Sprawa ta stała się jednym z głównych problemów politycznych w kraju. Hiszpania musi mierzyć się z separatystycznymi tendencjami, które występują w kilku regionach, zwiększając jednocześnie swoje wysiłki na rzecz jedności i stabilności.

Najpoważniejszym konfliktem separatystycznym jest kwestia Katalonii. Region ten ma własny język oraz kulturę i od bardzo dawna dąży do autonomii. W ostatnich latach separatystyczne ugrupowania zwiększyły swoje poparcie. W 2017 roku doszło do organizacji referendum w sprawie niepodległości Katalonii. Choć rząd Hiszpanii nie uznał go za legalne, ponad 90% głosujących opowiedziało się za suwerennością regionu. Mimo to, władze hiszpańskie nie uznały wyników referendum, co doprowadziło do kryzysu i masowych protestów.

Innymi regionami, które zmierzają do uzyskania większej niezależności, jest Galicja i Kraj Basków. Mają one swoje własne kultury oraz języki. Można zauważyć też poczucie odrębności narodowej wśród mieszkańców tych regionów. Aktualnie nie jest to jednak tak palący problem, jak w przypadku Katalonii.

Takie dążenia do niepodległości, czy autonomii budzą wiele kontrowersji nie tylko w samej Hiszpanii, ale również w innych krajach Europy. Hiszpania posiada bogatą historię i kulturę, którą warto szanować i zachowywać. Jednocześnie separatyzm prowadzi do podziałów i napięć, które w dłuższej perspektywie mogą szkodzić zarówno regionom, jak i całemu krajowi.

6. Kryzys migracyjny

Hiszpania zmaga się także z problemem dotyczącym integracji migrantów oraz z nielegalną imigracją. Kryzys migracyjny narasta w ciągu ostatnich lat. Główną przyczyną jest rosnąca liczba uchodźców z Afryki oraz brak skutecznych rozwiązań politycznych. Co gorsza, Hiszpania jako kraj tranzytowy dla imigrantów z Afryki staje się celem dla przemytników, którzy wykorzystują tę sytuację do kradzieży, czy handlu ludźmi. W ten sposób stanowi to duże wyzwanie dla władz i organizacji społecznych.

7. Znęcanie się nad zwierzętami

Znęcanie się nad zwierzętami to globalny problem, który dotyczy każdego miejsca na świecie. Jednym z krajów, który zwraca na siebie szczególną uwagę pod tym względem, jest bez wątpienia Hiszpania. Kraj ten można kochać za wiele rzeczy, ale niestety ciężko przejść obojętnie obok losu, jaki spotyka tutaj hiszpańskie charty (galgos).

W Hiszpanii, psy tej rasy wykorzystuje się do polowań oraz do udziału w wyścigach. Galgos traktuje się bardzo źle. Te biedne psy są głodzone, zaniedbywane, maltretowane i mordowane w bestialski sposób. Po sezonie polowań, ich właściciele często też je porzucają.

W odpowiedzi na ten fakt, organizacje takie jak Galgos del Sol czy Fundacja Benjamin Mehnert zajmują się ratowaniem tych zwierząt. Oferują im opiekę weterynaryjną, jedzenie, schronienie oraz możliwość adopcji, aby miały szansę znaleźć odpowiedni dom i kochających właścicieli.

Organizacje międzynarodowe od lat apelują do władz Hiszpanii o uregulowanie przepisów i uznanie psów rasy galgo jako zwierząt domowych z pełną ochroną praw. Do tej pory jednak sytuacja ta nie uległa poprawie i nadal jest na nieakceptowalnym poziomie.

Wszystkim powinno zależeć na powstrzymaniu przemocy wobec zwierząt. Można popierać organizacje, które walczą z tym problemem, a także adoptować psy. Każda pomoc w tej sprawie jest ważna i ma ogromne znaczenie.

8. Nierówności społeczne

W Hiszpanii rzucają się w oczy nierówności społeczne, które widoczne są m.in. w zdrowiu publicznym. Ze względu na złą sytuację finansową, wiele osób ma trudniejszy dostęp do opieki medycznej, co może pociągać za sobą niewystarczające leczenie chorób przewlekłych.

Kolejną słabą stroną jest nierówność edukacyjna. W Hiszpanii wciąż istnieją szkoły publiczne o zaniżonym standardzie, czego skutkiem są różnice w poziomie wiedzy między uczniami. Ponadto dzieci z biedniejszych rodzin nie mają możliwości wyboru szkół prywatnych, czy półprywatnych. W niektórych przypadkach stanowi to dodatkowe utrudnienie w zdobyciu dobrego wykształcenia.

Inną kwestią jest niedostateczne finansowanie opieki medycznej, edukacji i infrastruktury, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Dostrzegalne są przez to dysproporcje między miastami i wioskami.

W ostatnich latach w Hiszpanii odnotowano również wzrost nierówności ekonomicznych. Duża liczba osób zatrudniona jest na część etatu lub na umowy tymczasowe. Efektem tego są niższe dochody i co za tym idzie, trudności w utrzymaniu się.

Hiszpańskie władze podejmują kroki w celu zmniejszenia tych rozbieżności, takie jak zapewnienie większej ochrony socjalnej dla osób potrzebujących oraz inwestowanie w sektory o niskiej płatności. Natomiast w dalszym ciągu pozostaje wiele do zrobienia, aby Hiszpania stała się krajem bardziej egalitarnym i zapewniła równy dostęp do podstawowych usług oraz zasobów dla wszystkich obywateli.

9. Niskie inwestycje w naukę i edukację

W Hiszpanii nadal występuje problem związany z inwestycją w naukę i edukację. Choć od lat prowadzone są liczne działania zmierzające do zwiększenia wydatków na te dziedziny, sytuacja wciąż pozostaje niekorzystna.

Niskie inwestowanie edukacji może mieć poważne konsekwencje dla przyszłości kraju. Niedostateczne finansowanie szkolnictwa wyższego niesie za sobą ograniczenia badań naukowych oraz uniemożliwia zatrudnienie wykwalifikowanej kadry.

Z powodu braku środków cierpi również system edukacji. Dzieci i młodzież mają mniejsze szanse na rozwój swoich zdolności i umiejętności, co wpływa negatywnie na ich przyszłe życie zawodowe.

10. Porzucanie edukacji przez młode osoby (abandono escolar)

Problem porzucania edukacji, czyli abandono escolar jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi Hiszpania. Kraj plasuje się jako drugi (po Rumunii) z najwyższym wskaźnikiem abandono escolar w Europie. Na podstawie ostatnich badań przeprowadzonych przez EPA (Encuesta de Población Activa) rośnie liczba uczniów, którzy w wieku 16 lat zaprzestają kontynuowanie nauki szkolnej.

Według statystyk, w 2022 roku, z dalszego kształcenia zrezygnowało 13,9% osób w wieku 18-24 lat.

Jedną z przyczyn tej sytuacji jest bieda. Wiele rodzin nie jest w stanie zapłacić za podręczniki, ubrania i inne potrzebne rzeczy. Dlatego często zdarza się, że młodzież nie dysponuje takim wyposażeniem, jak ich rówieśnicy, co wywołuje zniechęcenie do nauki.

Kolejnym powodem tego problemu jest brak motywacji u uczniów. Niektóre młode osoby nie widzą sensu w swojej edukacji. Brakuje więc zainteresowania, czy wsparcia ze strony rodziców i nauczycieli.

Wzrost abandono escolar w Hiszpanii ma swoje następstwa społeczne i ekonomiczne. Młodzi ludzie, którzy rezygnują z kształcenia, często mają trudności ze znalezieniem pracy. To z kolei może prowadzić do wykluczenia społecznego i zwiększać ryzyko popadania w patologie i uzależnienia.

Problem abandono escolar jest złożoną kwestią, która wymaga dobrej współpracy między rodzinami, nauczycielami i rządem.

11. Handel narkotykami

Handel narkotykami istnieje w tym kraju od dawna. Hiszpania jest do tego dobrym punktem ze względu na swoją bliskość z Afryką Północną oraz Ameryką Południową. W ciągu ostatnich lat problem ten znacznie się pogłębił, a ilość przechwytywanych narkotyków na terenie kraju jest coraz większa. W Hiszpanii funkcjonują grupy przestępcze, które zajmują się handlem narkotykami. Są one bardzo dobrze zorganizowane. Stosują różne metody, takie jak m.in. przemyt przez morza, czy transport przez granice.

12. Okupas

Okupas to kolejna ciemna strona tego kraju. Zjawisko to polega na zajęciu nieruchomości przez osoby nieupoważnione, które robią to bez zgody właściciela. W większości przypadków problem ten dotyczy mieszkań, czy domów od dłuższego czasu przez nikogo niezamieszkałych. Są to najczęściej nieruchomości należące do banków lub firm. Prawdopodobieństwo pojawienia się okupas w naszym prywatnym mieszkaniu, (w którym na co dzień mieszkamy) jest bliskie zeru. Nie należy się więc tego obawiać.

W ostatnich latach hiszpański rząd podjął próbę rozwiązania problemu okupas, wprowadzając nowe przepisy, które znacznie zwiększyły ochronę praw własności. Chodzi m.in. o procedurę sądową umożliwiającą szybkie usuwanie nielegalnych lokatorów. Jednak wymaga to zatwierdzenia przez sąd, co oznacza, że ​​właściciel nieruchomości musi poczekać na decyzję sądową przed usunięciem okupantów. Więcej o problemie okupas pisałam tutaj.

Źródła:

Uważasz ten wpis za wartościowy? Będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz go dalej. A może masz ochotę zostawić po sobie ślad w formie komentarza?
Zachęcam Cię również do odwiedzenia mojego profilu na Facebooku i Instagramie.

Inne ciekawe wpisy

Powiadomienia
Powiadom o
guest
4 comments
najstarszy
najnowszy oceniany
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
Rita
Rita
1 rok temu

Dziękuję za cenne wiadomości. Syn od trzech miesięcy jest w Andaluzji. Nie jest łatwo o dobrą pracę, a w urzędach trudno otrzymać niezbędne dokumenty. Czas pokaże, czy przeważą plusy życia w Hiszpanii. Pozdrowienia

Costa Polaca
1 rok temu

Każdy z działów tekstu zaczyna się podobnie – „… jest jednym z większych problemów Hiszpanii”.

Co do przemocy wobec kobiet, to ciekawe ile z tych przypadków to bezpodstawne zgłoszenia, aby pozbyć się partnera z domu – co obecnie w Hiszpanii jest bardzo proste.

4
0
Czekam na Twój komentarz :)x